వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 16, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిల్లి నల్లదా తెల్లదా అనేది కాదు అది ఎలుకను పట్టగలదా లేదా అన్నదే ప్రధానం. -- డెంగ్ జియాఓపింగ్