వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 22, 2008

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓర్పు అనేది ఎంత చేదుగా ఉంటుందో, దాని వల్ల లభించే ప్రతిఫలం అంత తీయగా ఉంటుంది -స్వామీ వివేకానంద