వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 26, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తప్పు లెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు. --వేమన