వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 31, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న. -- మదర్ థెరీసా