వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/డిసెంబరు 7, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూర్ఖుడైన మిత్రుడు వివేకవంతుడైన శతృవుకంటె ప్రమాదం. -- విలియం షేక్స్‌పియర్