వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 11, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణితమంటే అంకెలు కాదు-- చుక్కారామయ్య.