వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పుడు గొడుగు ఇచ్చి వర్షం రాగానే దాన్ని లాక్కునే మనస్తత్వం బ్యాంకరుకుంటుంది. -- క్రౌథర్