వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 2, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పొట్టి శ్రీరాములు వంటి దీక్షాపరులు మరో పదిమంది ఉంటే, ఏడాదిలో స్వాతంత్ర్యం సాధించవచ్చు.-- మహాత్మా గాంధీ