వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 24, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మార్పునుకు సిద్ధంగా ఉండండి. అపుడే కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతారు. -- మహాత్మా గాంధీ