వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 26, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మీరు రక్తాన్ని ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాను. -- సుభాష్ చంద్ర బోస్