వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 29, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉపాధ్యక్ష పదవి స్పేర్ టైర్ లాంటిది. -- ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్