వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 3, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్...--నన్నయ