వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 30, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిరికివాళ్ళు చావడానికి ముందు అనేకసార్లు చస్తుంటారు -- విలియం షేక్స్‌పియర్