వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 5, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉంటే ఉండు లేకుంటే వెళ్ళు. -- విలియం షేక్స్‌పియర్