వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/నవంబరు 8, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కార్యక్రమం పనిచేయుటే కాని మాటలాడుట కాదు. -- ముస్సోలినీ