వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 16, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యుడు, చంద్రుడు, సత్యం ఈ మూడింటిని దాచలేము.-- గౌతమ బుద్ధుడు