వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 17, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎంత గొప్ప స్థానానికి చేరినా సరే విధ్యార్థిగా ఉండు, అది నిన్ను మరింతగా ఉన్నత స్థానానికి తీసుకువెళ్తుంది. -- సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్