వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 18, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజాస్వామ్యం కన్న ఉత్తమమైనపాలన విధానం మరొకటిలేదు -- జవహార్ లాల్ నెహ్రూ