వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 19, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నైతిక జీవనము రూపొందించుటయే రాజ్యము యొక్క పరమావధి.--అరిస్టాటిల్