వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 19, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేమ వల్ల, జ్ఞానం వల్ల జీవితం స్పూర్తి పొందుతుంది--బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్స్