వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 2, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చట్టాన్ని ఆశ్రయించడమంటే పిల్లి కోసం ఆవును పోగొట్టుకోవడం.--మార్క్ ట్వెయిన్