వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 2, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కంటికి కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టివేస్తుంది -- మహాత్మా గాంధీ