వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 21, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు. -- వేమన