వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 23, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెప్పుదినెడు కుక్క చెరకు తీపెరుగునా. -- వేమన