వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 28, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయ్‌, అది మోసిన బోయీ లెవ్వరు?--శ్రీశ్రీ