వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 5, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిండికలిగితే కండ కలదోయ్..కండ కలవాడేను మనిషోయ్.--గురజాడ అప్పారావు