వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఫిబ్రవరి 5, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవునిపై నమ్మకం లేనివాడు కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం లేనివాడే నా దృష్టిలో నాస్తికుడు.--స్వామీ వివేకానంద