వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 10, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తిని ఇతరులెవ్వరూ బలవంతంగా రుద్దలేరు, అది అంతర్గతంగా, స్వతసిద్ధంగా వికసించాల్సి ఉంటుంది.--మహాత్మా గాంధీ