వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 12, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆరోగ్యం విలువ తెలిసేది అనారోగ్యంలోనే -- ఆది శంకరాచార్యుడు