వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 16, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్వస్వం రాజ్యం కొరకే, రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏదీ లేదు. -- ముస్సోలినీ