వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 16, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రజలను ప్రేమించలేనివాడు దేశభక్తుడు కాలేడు-- టంగుటూరి ప్రకాశం