వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 16, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాధిని వైద్యుడు తగ్గిస్తాడు, ప్రకృతి మామూలుగానే నయం చేస్తుంది. -- అరిస్టాటిల్