వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 17, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

రోం నగరమంత పెద్దదిగాను, సుమ్దరమైనది గాను నాకు విజయనగరం కనిపించింది. --చారిత్రిక పర్యాటకుడు పేస్