వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 17, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేమే నా మతం దాని కోసం ప్రాణత్యాగమైనా చేస్తాను -- జాన్ కీట్స్