వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 18, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పొట్టి శ్రీరాములు వంటి దీక్షాపరులు మరో పదిమంది ఉంటే, ఏడాదిలో స్వాతంత్ర్యం సాధించవచ్చు.--మహాత్మా గాంధీ