వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 19, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

నువ్వు భయపడే దానిపై అవగాహన పెంచుకుంటే నీ భయం పోతుంది. -- మేరీ క్యూరీ