వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 19, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనిషికి, మనిషికి మధ్య ఉన్న అసమానత్వమే బాధలన్నిటికీ కారణం-- అంబేద్కర్