వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 2, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మీ భార్య పుట్టిన రోజును జీవితాంతం గుర్తించుకోవాలంటే ఒక్కసారి మర్చిపోయి చూడండి చాలు. --జో బ్రాండ్.