వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 20, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆత్మాభిమానం, గౌరవాల్ని వేరెవరో పరిరక్షించరు, మనకు మనమే వాటిని కాపాడుకోవాలి. -- మహాత్మా గాంధీ