వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 21, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

తీసుకోవడమే కాదు - ఇవ్వడం కూడా నేర్చుకో -- రామకృష్ణ పరమహంస