వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 27, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

మూడవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏ ఆయుధాలు వాడతారో తెలియదు కాని నాలుగవ ప్రపంచయుద్ధంలో మాత్రం కట్టెలు, రాళ్ళు మాత్రమే వాడతారు. -- ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్