వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 29, 2013

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

పట్టువిడుటకన్నా పడిచచ్చుటేమేలు -- వేమన