వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 6, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవుడు పుట్టుకతోనే సాంఘిక జంతువు.--అరిస్టాటిల్