వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 7, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిన్న పిల్లవాడికి నాప్కిన్స్ ఎన్ని సార్లు మార్చాల్సి ఉంటుందో థర్డ్ అంపైర్‌ను కూడా అన్ని సార్లు మార్చాలి -- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ