వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మే 12, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

కప్పి చెప్పేవాడు కవి. విప్పి చెప్పేవాడు విమర్శకుడు. -- సి.నారాయణరెడ్డి