వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మే 18, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రాహ్మణుడు, ముస్లిం ఒకే మట్టితో చేసిన వేర్వేరు పాత్రలు. -- కబీరు