వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మే 28, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనవాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఎలా ఉందంటే... సైకిల్ స్టాండులో ఒక్ సైకిల్ నెట్టేస్టే మిగితావన్నీ పడిపోయేట్టు.-- నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ