వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మే 29, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతర దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి అమెరికన్లు మహాసముద్రమైనా దాటివెళ్తారు కాని ఓటు వేయడానికి ప్రక్కవీధికి వెళ్ళరు. -- బిల్ వాన్