వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 10, 2011

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆలోచనల పరిణామమే మనిషి. అతను ఎలా ఆలోచిస్తే అలా తయారౌతాడు -- మహాత్మా గాంధీ