వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/సెప్టెంబరు 13, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

అధ్యాత్మిక విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే అధ్యాత్మిక మార్గంలోనే సాధ్యమౌతుంది -- సత్యసాయిబాబా